News

News Other

Tại sao bao bì giấy được ưu chuộng?

Thùng carton là loại bao bì vô cùng phổ biến và được ưu chuộng trên thị trường. Thùng carton dùng để đóng gói, bảo quản, vận chuyển hàng hóa. Giúp bảo vệ lưu trữ, những sản phẩm bên trong không bị va đập, hư hỏng trong vận chuyển

Thùng carton là loại bao bì vô cùng phổ biến và được ưu chuộng trên thị trường. Thùng carton dùng để đóng gói, bảo quản, vận chuyển hàng hóa. Giúp bảo vệ lưu trữ, những sản phẩm bên trong không bị va đập, hư hỏng trong vận chuyển

Bước 2: Chạy giấy sóng

Thùng carton là loại bao bì vô cùng phổ biến và được ưu chuộng trên thị trường. Thùng carton dùng để đóng gói, bảo quản, vận chuyển hàng hóa. Giúp bảo vệ lưu trữ, những sản phẩm bên trong không bị va đập, hư hỏng trong vận chuyển

Thùng carton là loại bao bì vô cùng phổ biến và được ưu chuộng trên thị trường. Thùng carton dùng để đóng gói, bảo quản, vận chuyển hàng hóa. Giúp bảo vệ lưu trữ, những sản phẩm bên trong không bị va đập, hư hỏng trong vận chuyển

Bước 3: Cắt giấy

Thùng carton là loại bao bì vô cùng phổ biến và được ưu chuộng trên thị trường. Thùng carton dùng để đóng gói, bảo quản, vận chuyển hàng hóa. Giúp bảo vệ lưu trữ, những sản phẩm bên trong không bị va đập, hư hỏng trong vận chuyển

Thùng carton là loại bao bì vô cùng phổ biến và được ưu chuộng trên thị trường. Thùng carton dùng để đóng gói, bảo quản, vận chuyển hàng hóa. Giúp bảo vệ lưu trữ, những sản phẩm bên trong không bị va đập, hư hỏng trong vận chuyển