Sản phẩm
Thùng carton 7 lớp
Thùng giấy 3-5-7 lớp Offset cán màng
Thùng giấy 3-5-7 lớp Offset cán màng
Thùng giấy 3-5-7 lớp Offset cán màng
Thùng giấy 3-5-7 lớp Offset cán màng