"𝘽𝒂̂̀𝙪 𝒐̛𝙞 𝙩𝙝𝒖̛𝒐̛𝙣𝙜 𝙡𝒂̂́𝙮 𝘽𝒊́ 𝙘𝒖̀𝙣𝙜, 𝙏𝙪𝙮 𝙧𝒂̆̀𝙣𝙜 𝙠𝙝𝒂́𝙘 𝙜𝙞𝒐̂́𝙣𝙜 𝙣𝙝𝒖̛𝙣𝙜 𝙘𝒖̀𝙣𝙜 𝘾𝒐̂𝙣𝙜 𝙏𝙮"

Công ty TNHH SX-TM Bao Bì Phương Nam, ngoài việc thực hiện đủ + đúng quá trình sản xuất 3T tại Công ty trong công tác phòng chống dịch lây lan, Công ty Bao Bì Phương Nam chúng tôi đã và đang cố gắng hỗ trợ hết mình cho các anh em nhân viên thân thương khác bằng việc cung cấp các lương thực phẩm thiết yếu như gạo, rau, trứng, v..v… 
Hy vọng sự đoàn kết của tất cả anh chị em nhân viên của Công ty sẽ giúp tất cả chúng ta sớm vượt qua giai đoạn Covid khó khăn này
𝗖𝗼̂́ 𝗹𝗲̂𝗻 𝗮𝗻𝗵 𝗲𝗺 𝗼̛𝗶 ! 𝗖𝗼̂́ 𝗹𝗲̂𝗻 𝗛𝗖𝗠 𝗼̛𝗶 !