Tất cả nhân viên của Công Ty TNHH SX-TM Bao Bì Phương Nam đồng lòng chống dịch theo chủ trương “3 Tại Chỗ” của Nhà Nước

Thực hiện theo chỉ thị mới của Nhà Nước, Công ty Bao Bì Phương Nam cố gắng cùng nhau vượt qua mùa dịch, nhưng vẫn đảm bảo sản xuất đáp ứng cấp bao bì cho quý khách hàng & thị trường xuất nhập khẩu. Tuy nhiên năng suất sản xuất chưa được 1/4 so với trước thời điểm dịch COVID-19 bùng phát lại. Do 1 số anh em công nhân nghỉ phòng dịch nên tiến độ giao hàng sẽ bị chậm hơn mọi ngày.

Mong Quý khách hàng cảm thông và chia sẽ.

Công ty TNHH SX-TM Bao Bì Phương Nam cảm ơn sự đồng hành của các anh chị em nhân viên đã và đang đồng hành cùng Công ty để duy trì hoạt động sản xuất theo chủ trương “3 Tại Chỗ” của Nhà Nước trong phong trào chống dịch Covid tại HCM.

Mọi người giữ gìn sức khoẻ và chung tay cố gắng vượt qua đợt Covid này.